Lidmaatschap

Pril talent of ervaren rot? Tennis is bij uitstek een sport voor jong en oud! Wil jij ook lid worden van LTV Nuland? Meld je aan via het Inschrijfformulier

Of meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact met onze ledenadministratie: Danique van Wouw, 06-30733752 of i[email protected]

 

Contributie

Senioren

De contributie wordt aan het begin van het tennisseizoen (kalenderjaar) geïncasseerd. Lesgeld wordt aan het begin van de cyclus geïncasseerd (oktober en/of april).

Jeugd:

Vanaf 2023 stappen we voor de jeugdleden over naar een all-in lidmaatschap. Dit is in de laatste algemene ledenvergadering besloten. Maar wat betekent dit voor de jeugdleden? Dat leggen we in deze e-mail graag aan u uit.

 Het all-in lidmaatschap: 

  • Het lidmaatschap is per schooljaar. De facturatie loopt van augustus tot en met januari en van februari tot en met juli. De kosten voor de verschillende leeftijden zijn te vinden op de website www.ltvnuland.nl/tarieven. 
  • Voor een halfjaar wordt één bedrag betaald, waarvoor de kinderen wekelijkse lessen krijgen van een professionele trainer, deelnemen aan de KNLTB-competitie, vrij mogen tennissen als de banen open zijn en aan activiteiten* mogen deelnemen.
  • Kinderen nemen automatisch deel aan trainingen en competities, tenzij ze zich daarvoor afmelden. 
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan uiterlijk 1 juli. 
  • In het kalenderjaar dat een kind 19 jaar wordt, stopt het jeugdlidmaatschap. Dit wordt dan per 1 februari omgezet naar een seniorenlidmaatschap.

Nieuwe leden worden direct aangemeld voor de competitie. Omdat het tot op heden niet vanzelfsprekend was dat kinderen altijd ook aan de KNLTB-competitie deelnemen, horen we nog graag van jullie of jullie kind hieraan meedoet of zich hiervoor afmeldt (via e-mail of bij de trainer of jeugdcommissie) . 

Wat betekent het all-in lidmaatschap voor de kosten:

  • De kosten in totaal blijven voor u vergelijkbaar, echter wordt op andere momenten geïncasseerd. Waar voorheen in het begin van het kalenderjaar de contributie werd geïnd voor de periode januari-december en in het najaar de lesgelden voor oktober tot september van het volgende jaar, krijgt u nu een all-in factuur in februari (voor februari-juli) en in september (voor augustus-januari).
  • Binnenkort worden de 13 trainingen tot en met januari 2023 bij u in rekening gebracht. Het lidmaatschap is reeds tot het einde van 2022 betaald.
  • Vanaf februari gaan we dan over naar het all-in lidmaatschap en wordt de periode februari – juli in rekening gebracht. Voor januari 2023 hoeft u dan eenmalig geen contributie te betalen. 


Tenniskids
Kinderen uit de groepen 1-2 en 3-4 zijn welkom bij de Tenniskids op donderdag. 

 

Zomerlidmaatschap
In de maanden mei tot en met augustus is het mogelijk een zomerlidmaatschap af te sluiten, zie Zomerlidmaatschap.


Gezinskorting
Het 5e aangemelde lid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) krijgt 50% korting op het contributiebedrag.


Studenten-lidmaatschap
Studeer je en ben je tussen de 18 en 23 jaar? Dan is er een speciaal lidmaatschap voor jou! Je kunt hier alleen gebruik van maken na het tonen van een actueel inschrijfbewijs van je studie. Dit moet je elk jaar tot je 23e opnieuw inleveren.

 

Borg vrijwilligersdiensten
Voor alle leden tussen 18 en 70 jaar is het verzorgen van twee vrijwilligersdiensten per jaar verplicht. Bij aanvang van het seizoen betaal je hiervoor een borg van 2 x € 25,-. Per verzorgde dienst ontvang je € 25,- retour.


Opzegging lidmaatschap
Leden die zich af willen melden voor het nieuwe jaar, kunnen dat vóór 1 december doorgeven aan de ledenadministratie. Besluit je na 1 december geen lid meer te willen zijn, dan wordt de automatische incasso niet meer teruggedraaid.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap én het inleveren van de lidmaatschapskaart vóór 1 juli van een jaar, storten we de helft van het contributiebedrag terug.

Opzeggen van het lidmaatschap gaat via [email protected].